Er is een volledig nieuwe editie van het standaardwerk Openbaar bestuur. De auteurs van vorige edities prof. Mark Bovens (WRR, Universiteit Utrecht), prof. Paul ‘t Hart (Universiteit Utrecht) en prof. Mark van Twist (NSOB, Erasmus Universiteit Rotterdam) hebben drie nieuwe auteurs gevonden om het boek samen te ontwikkelen. Samen met Prof. Martijn van der Steen (NSOB, Erasmus Universiteit Rotterdam) en dr. Caspar van den Berg (Universiteit Leiden) heb ik samen met de eerdere auteurs een volledig herziene versie, met daarin onder andere meer aandacht voor nieuwe concepten, medialogica, en de Europese Unie. Ook hebben we didactische aanpassingen gedaan, door het toevoegen van leerdoelen bij de start van elk hoofdstuk en een samenvatting en kernbegrippen aan het eind. Hiernaast hebben we kaders toegevoegd zoals ‘Kijken in de Wetenschap’, ‘Kijken in de Praktijk’ en ‘Teamtaken’. We hopen dat het boek waardevol is voor studenten, bestuurders, ambtenaren en anderen die geïnteresseerd zijn in het openbaar bestuur.

Openbaar Bestuur, beleid, organisatie en politiek

Inhoud Openbaar Bestuur

“De afgelopen jaren is er veel veranderd in het openbaar bestuur. Deze ontwikkelingen zoals de gevolgen van social media en de druk op de Europese Unie vindt u terug in deze nieuwe editie. Dit boek geeft studenten, bestuurders en ambtenaren een grondige kennismaking in de wereld van openbaar bestuur.

Openbaar Bestuur, beleid, organisatie en politiek introduceert u in de wereld van het openbaar bestuur en in de centrale begrippen, modellen, theorieën, benaderingen en vraagstukken die daar aan de orde zijn. Een krachtige algemene inleiding voor studenten in het wetenschappelijk onderwijs of hoger beroepsonderwijs en voor iedereen die in de praktijk of uit interesse met het openbaar bestuur te maken heeft. Door de overzichtelijke indeling met gelijkvormig opgebouwde hoofdstukken is het boek zeer toegankelijk en vindt u snel wat u nodig heeft.

De uitgave is ingedeeld in drie delen, die de volgende thema’s behandelen:

  1. Beleid en sturing, waarbij u ziet waarom en hoe beleid in de samenleving gestalte krijgt en hoe gestuurd kan worden bij het aanpakken van maatschappelijke vragen.
  2. Organisatie en management binnen het openbaar bestuur, waar u leest over de inrichting van overheden en publieke instellingen en de onderlinge relaties met elkaar en met andere maatschappelijke partijen.
  3. Wisselwerking tussen het politieke en het ambtelijke, met de onvermijdelijke spanning tussen politiek en bestuur. Hier krijgt u inzicht in de nieuwe ontwikkelingen zoals social media en hoe deze de relatie op scherp kunnen zetten.

De drie delen bestaan ieder uit drie hoofdstukken. Alle hoofdstukken zijn op dezelfde manier opgebouwd, zodat de kernboodschappen direct duidelijk voor u zijn:

  • Elk hoofdstuk begint met de leerdoelen.
  • Een casus helpt u om de complexe werkelijkheid te begrijpen.
  • Op het einde van elk hoofdstuk vindt u een puntsgewijze samenvatting, een definitie van de kernconcepten en literatuursuggesties als u dieper op de stof in wilt gaan.
  • Voor studenten staan er verschillende taken om de lesstof toe te passen.
  • De onderdelen ‘kijken in de wetenschap’ en ‘kijken in de praktijk’ leggen de verbinding tussen de algemene inleiding en belangrijk werk in de wetenschap en ontwikkelingen in de samenleving. Voorbeelden zijn de klassieke studie over de wetenschap van het doormodderen en het ‘bonnenquotum’ bij de politie. Deze verbinding maakt Openbaar Bestuur van groot belang voor uw theorie én praktijk.”

 

Voor meer informatie & bestellingen, zie de website van Wolters Kluwer of Bol.com

 

 

Categories: Bestuurskunde 0 like

Comments are closed.

  • LarsTummers.com