In Dutch only. Vacature Erasmus Universiteit Rotterdam – Junior onderzoeker bestuurskunde. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen start een project ‘Zicht op Kwaliteit’, dat zich richt op het verbeteren van de onderwijskwaliteit en een verbeterde relatie tussen overheid en het onderwijsveld. Zij hebben de Erasmus Universiteit Rotterdam gevraagd hen – vanuit het concept beleidsvervreemding – te ondersteunen bij dit project. Victor Bekkers, Bram Steijn en Lars Tummers zijn daarom intensief betrokken bij de ondersteuning van het project ‘Zicht op Kwaliteit’. Ter versterking van ons team zoeken we een gedreven junior onderzoeker. De ondersteuning start met een startfase van 7 maanden. Indien aanvullende financiering beschikbaar is bestaat de mogelijkheid dat – bij gebleken geschiktheid van de onderzoeker – het project wordt omgezet in een volledig promotietraject van vier jaar op het gebied van beleid en beleidsvervreemding in de onderwijssector. Het doel is te komen tot zowel maatschappelijk als wetenschappelijk waardevolle uitkomsten. Meer informatie is te vinden op academic transfer.

Comments are closed.

  • LarsTummers.com